INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

 INDÚSTRIA FARMACÈUTICA
INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

L’alta especialització d’un equip exclusiu i dedicat, i el coneixement d’anys en el sector, ens permet avançar-nos a les necessitats que puguin sorgir.​

En l’actualitat, ens hem mimetitzat amb la indústria en el control i compliment de “compliance” de cada empresa.​

Peça angular, és el coneixement i compliment del codi de bones pràctiques de la Indústria Farmacèutica. 

Codi de Farma Indústria