PROTOCOL D'ACTUACIÓ

A NOVA MANERA DE VIATJAR I DE ACOMPANYAR-TE EN EL VIATGE

La nova normalitat provocada per la irrupció de l'COVID-19 en les nostres vides, ha comportat molts canvis en la manera de relacionar-se, de treballar, de moure'ns i de viatjar.​

El business travel també s’ha vist afectat i és menester aturar-se a pensar com seran els nostres programes de viatge a partir d’ara. La figura del travel manager tindrà encara més pes com a lloc estratègic en la coordinació de diferents àrees o departaments dins d’una empresa, però sobretot es convertirà en un comunicador per a donar tranquil·litat i seguretat als viatgers i executius de les empreses quan hagin d’afrontar un viatge.​

Per a ajudar-vos a complir el vostre propòsit, des de la Divisió de Viajes El Corte Inglés hem dissenyat un Protocol d’Actuació que serveixi de guia al travel manager per al desenvolupament de les seves funcions.

Es basa en tres pilars fonamentals:​

  • Desenvolupament del Protocol de Seguretat.​
  • Assignació de noves funcions del travel manager a l’empresa i com l’agència de viatges l’acompanya en l’assumpció d’aquestes tasques.​
  • Assessorament a través de consells o recomanacions orientades cap a l’eficiència de costos i el benestar del viatger.

Desenvolupament del Protocol de Seguretat

Assignació de noves funcions del Travel Manager.​

Assessorament en l’eficiència de costos i benestar del viatger