PELEGRINATGES

VIATJAR A UN LLOC SANT ÉS VIATJAR A L'INTERIOR D'UN MATEX
VIATJAR A UN LLOC SANT ÉS VIATJAR A L'INTERIOR D'UN MATEX

Terra Santa

Roma

Ruta Franciscana

Camí de Santiago

Ruta de San Pablo (Turquía i Grècia)

Polònia: Les passes de Sant Joan Pau II

Santuaris Marians (Fàtima, Lorda i Medjugorje)

Caravaca de la Creu

Rutes Marians

Covadonga i Camí Lebaniego

Camií de Sefarad

 

 

Veure mès