QUALITAT I MEDI AMBIENT

**1364944586241**
**1364944586241**

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT​

Viajes El Corte Inglés és una empresa dedicada a la gestió de viatges i, entre d’altres, ofereix un servei personalitzat per a empreses client. La nostra estratègia està enfocada a proporcionar un servei excel·lent, segur i sostenible econòmicament i ambientalment, garantint el respecte pel medi ambient durant tot el seu cicle de vida. Aquesta estratègia de l’empresa és el marc de referència per a l’establiment dels objectius:​

> Establir un Sistema Integrat de Gestió (SIG) orientat a complir les necessitats i expectatives dels nostres clients i parts interessades, a través del seguiment d’indicadors, l’anàlisi de riscos dels processos identificats, la definició d’objectius, l’assignació de responsabilitats, el tractament de desviacions, la presa d’accions per a la millora contínua i la dotació de recursos adequats.​

> Garantir que el personal està adequadament format per al satisfactori compliment de les seves responsabilitats.​

> Garantir la protecció del medi ambient, prevenir la contaminació, millorar l’acompliment ambiental i l’ús sostenible dels recursos durant el desenvolupament de les nostres activitats.​

> Aquesta Política expressa el compromís de la Direcció en la implantació i manteniment del SIG, dissenyat per a assegurar:​

  • El compliment de tots els requisits legals i reglamentaris que afecten les nostres activitats, i també de les normes voluntàries preses com a referència per al desenvolupament del SIG.​
  • La formació i comunicació necessària per a proporcionar a les persones els coneixements requerits i el compromís amb la seguretat i eficiència en les operacions, permetent-ne al mateix temps el desenvolupament i la iniciativa en la millora dels processos.​
  • La prevenció de la contaminació i la minimització de l’impacte ambiental de les nostres activitats, establint objectius i metes ambientals i l’ús de bones pràctiques en la gestió ambiental.​

Viajes El Corte Inglés posa aquesta Política a disposició dels seus clients, empleats i altres parts interessades, amb la voluntat de comunicar-los el compromís de l’empresa en el desenvolupament sostenible de la seva activitat.​