SOSTENIBILITAT

APOSTEM PER MILLORAR LA SOCIETAT
APOSTEM PER MILLORAR LA SOCIETAT

La RCS en Viajes El Corte Inglés

Viatges El Corte Inglés entén la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com el compromís que implica la consecució dels seus objectius corporatius tenint en compte l’impacte de la seva activitat a la societat. Per tal de dur a terme aquesta missió, Viajes El Corte Inglés, dins de l’estratègia del Grup d’Empreses El Corte Inglés, té com a propòsit integrar les preocupacions dels seus diferents grups d’interès en el seu negoci diari i en les relacions que s’estableixin amb ells.​

Al 2021 hem elaborat el nostre Primer Pla Director de Responsabilitat Social Corporativa 2021 -25​

Experiència de compra, digitalització i sostenibilitat, són els eixos els quals es basa aquest projecte i que tenen com a objectiu final desenvolupar la nostra activitat respectant els 10 principis bàsics del Codi Ètic Mundial del Turisme. Ens orientem cap a la sostenibilitat com un dels eixos estratègics de futur.​

A més a més, continuem avançant cap a l’homologació de la nostra xarxa de proveïdors. Hem enviat un qüestionari a una selecció de socis comercials mitjançant el qual es vinculen al nostre Codi Ètic. Amb tot això, s’ha posat en marxa un projecte en col·laboració amb els socis comercials per obtenir un major coneixement sobre polítiques de gestió de la RSC i criteris ASG per evolucionar cap a un turisme més responsable.​


Al febrer de 2017 Viajes El Corte Inglés va firmar el Codi Ètic Mundial del turisme de la OMT.

Viajes El Corte Inglés, com a empresa del Grup El Corte Inglés està adherida al Pacte Mundial de Nacions Unides, i aquest fet suposa assumir com a propis tots els principis ètics i de respecte als drets humans, laborals, mediambientals i contra la corrupció que integren aquest codi internacional.​

En aquest període la companyia ha demostrat el seu ferm compromís amb el desenvolupament sostenible, implantat diversos projectes i accions i, des de 2015 també s’ha posat el focus en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.​

Com a membre del Grup de Turisme i ODS creat per la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, Viajes El Corte Inglés ha impulsat acciones amb la finalitat de contribuir a l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, i transformar la indústria turística en un sector més just, ètic i sostenible.

Les principals accions han estat:​

  • Difusió del decàleg del viatger responsable​.
  • Formació als departament de Contractació en “Compra Responsable”​.
  • Elaboració de la Guia del Turisme per al desenvolupament sostenible.​
  • Formació a les àrees MICE en Esdeveniments Sostenibles​.

Seguint la línia dels seus objectius de transparència, el Grup ha creat un òrgan intern independent denominat Funció de Compliment Normatiu que rendeix comptes davant del Consell de l’Administració.​

Aquest òrgan és l’encarregat d’establir models d’organització i gestió on es recullin les mesures de vigilància i control a les quals estan subjectes tots els directius i empleats del Grup El Corte Inglés, i que permeten a la companyia avançar cap a millors pràctiques de Governs Corporatius. Per a més informació, premi aquí​

Al 2019 Viajes El Corte Inglés, va aconseguir per segon any consecutiu la Medalla de Bronze EcoVadis en sostenibilitat. Aquest assoliment només l’aconsegueixen el 40% de les empreses avaluades.​

En 2021 Viajes El Corte Inglés torna a fer un pas més en el seu camí en pro de la sostenibilitat passant de medalla de bronze a medalla de Plata de EcoVadis.

EcoVadis és una de les principals plataformes de qualificació en sostenibilitat a nivell mundial i només un 30% de les empreses que s'avaluen en EcoVadis arriben a la medalla de Plata.

Per tal de concedir-la, EcoVadis realitza una minuciosa avaluació en matèria social, ètica, mediambiental… per qualificar i reconèixer la responsabilitat social corporativa (CSR) de les empreses que aspiren a aconseguir-la.

Aquest triomf fa que ens situem dins del grup del 14% amb millor qualificació EcoVadis en el Sector d’Agència de Viatges i Operadors Turístics.

 

Viatges El Corte Inglés certifica el mesurament de la seva petjada de carboni

L'estratègia mediambiental de Viatges El Corte Inglés està emmarcada en tres programes alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'han integrat en el Pla Director de Sostenibilitat (2021- 2025) que estructura les nostres línies estratègiques d'actuació en la matèria per als pròxims exercicis.

El compromís que hem adquirit amb el medi ambient ens ha impulsat la millora del nostre acompliment ambiental i és per això que, entre altres projectes, l'any 2021 hem certificat el mesurament dels gasos d'efecte d'hivernacle que produïm en el desenvolupament del nostre negoci sota la norma UNE EN ISO 14064-1:2012.

Viatges El Corte Inglés ha aconseguit el Segell del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO). Aquest reconeixement reflecteix l'esforç d'aquelles organitzacions espanyoles que calculen i redueixen les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH) que genera la seva activitat.