FACTURACIÓ

PREVEU LES DESPESES​

Entenem que la facturació per a tots els clients és un pas cada vegada més important per a una adequada previsió de les despeses i de la imputació a les respectives unitats de control.

TENIM DIFERENTS MODALITATS D'EMISSIÓ

  • d FACTURACIÓ ELECTRÒNICA
  • 2 POSSIBILITAT D'EMISSIÓ DIÀRIA, SETMANAL, QUINZENAL, MENSUAL O PER SERVEI
  • f EMISSIÓ DE TALÓ DE VENDA ELECTRÒNIC

FACTURACIÓ A MIDA DEL CLIENT

**1464861583727**

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA​

La factura electrònica conté TOTES les dades exigibles a la factura de paper segons el que disposa el Reial Decret 1496/2003 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.​

A fi d’evitar la manca d’alguna dada obligatòria, Viatges El Corte Inglés ha utilitzat per a la confecció de la factura electrònica el format recomanat per l’Agència Tributària: E-FacturaAEAT-CCI per a l’enviament en format xml.​

INVOIC_D_96A_UN_EDIAGV per a l’enviament en format EDIFACT.​

La factura electrònica de Viatges El Corte Inglés proporciona l’arxivament electrònic de les factures als nostres servidors sense cap cost per a l’usuari i durant el termini legalment establert fiscalment. Aquest arxivament als nostres servidors es farà sempre, tot i que l’empresa decideixi arxivar les factures pel seu compte o no.​

Solucions de facturació>