MESURES COVID-19

Conscients de la situació d’incertesa generada pel que fa a viatges en l’actual crisi sanitària de la COVID-19, des de la Divisió d’Empreses de Viajes El Corte Inglés estem treballant amb diferents línies d’actuació per a adaptar-nos a les noves necessitats i preocupacions del viatger corporatiu.​

La seguretat durant el viatge és una de les línies de treball més importants que estem desenvolupant. Aquesta estructura en diferents eixos, que deuen conviure de forma coherent, perquè l’experiència del viatger sigui satisfactòria.​

Ens trobem en un entorn regit pel “Sanity, Safety & Sustainability”, ja que aquests seran els atributs prioritaris en la presa de decisions del viatge de negocis. ​

  • La seguretat en la gestió i contractació, afavorint estratègies comercials flexibles ​
  • La seguretat durant el viatge, coordinant-nos amb tots els nostres socis per assegurar-nos una actuació conjunta en línia amb totes les mesures higiènico-sanitàries contemplades pels organismes sanitaris competents.​
  • La seguretat que el viatge realitzat tindrà el mínim impacte mediambiental possible. ​

En aquest sentit, alguna de les mesures desenvolupades o perfeccionades són: ​

  • La solució Travel Risk Academy per a implantar estrictes protocols d’orientació de risk management i que el client corporatiu disposi de totes les dades relacionades amb el seu desplaçament i, amb això, disminuir-ne la incertesa.​
  • Formats contactless amb solucions end to end, que comprèn des de portals de viatge, solucions de SBT, app mòbil, solucions de seguretat, etcètera.​
  • Solucions específiques que cobreixen les necessitats i requeriments de control de la petició, seguretat del viatger o control de les despeses. ​
  • Gestió de big data com a eina de prevenció. Si bé ja disposàvem d’un BI estructurat per a la presa de decisions, a aquest s’hi incorporen nous processos d’intel·ligència artificial amb l’objectiu de prevenir escenaris que ajuden a les corporacions a aconseguir la gestió més eficient del compte.​
  • Incorporació de la figura de Security Manager, un nou rol que neix amb el propòsit de reforçar el seguiment de normatives, riscs i protocols (a part de les solucions indicades anteriorment). ​​

A més a més, com a líder del mercat espanyol i soci de GEBTA, ens hem reunit amb els principals actors del sector per a la constitució del Comitè de Business Travel.​

Compost per diverses companyies de transport, hoteleres, de lloguer de cotxes... aquest òrgan té com a fi coordinar la reactivació dels viatges d’empresa seguint tots els protocols higiènico-sanitaris necessaris per a preservar la seguretat dels viatgers tot impulsant l’activitat comercial.​

Una de les primeres tàctiques que s’han dut a terme és la creació conjunta de dues guies didàctiques per a viatjar en el context de la COVID-19 i per a viatjar per l’Espai de la Unió Europea en temps de COVID-19​

També, per a l’homogeneïtzació de les mesures que han anat adoptant els diferents països, s’han editat recomanacions i guies pràctiques com “Mobilitat a Espanya i Europa: cap a un enfocament únic” i s’ha treballat en mesures efectives per a incentivar la mobilitat segura com ara el “Certificat Digital Verd Europeu” o el IATA Travel Pass.

​​​GUIA PRÀCTICA

“Els viatges de negocis són una inversió i no una despesa”. Aquesta afirmació forma part d’un estudi de GEBTA en què s’assegura que aquest tipus de viatges són responsables d’un terç del creixement del comerç internacional en els últims deu anys, cosa que ha comportat un increment de més del 20% de l’ocupació.​

Per altra banda, sabíeu que, segons aquest informe, per cada euro destinat a viatges de negocis les empreses espanyoles obtenen de mitjana 10€ en exportacions? Per tot plegat, encara que els viatges de negocis han estat una de les víctimes més fulminants de la pandèmia, les empreses tenen molt interioritzat que són necessaris per al normal desenvolupament de la seva activitat. Us ampliem la informació amb aquest informe